Wat is de betekenis van vijzels?

2023-03-28
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

vijzels

Een vijzel is een ijzeren omhulsel waarin een schroefstang omhoog of omlaag gedraaid wordt door middel van een horizontale stang die door het boveneinde ervan is gestoken. Op de schroefstang is een verbreed gedeelte dat enigszins beweegbaar is.

2023-03-28
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

VIJZELS

Vaten van hard materiaal met komvormige uitholling, waarin grondstoffen met een stamper worden fijngemaakt. Geelgieters maakten (na 1600) koperen F., klokkengieters (tot ca. 1800) bronzen. Fr. F. van Gregorius Gregorii, Jac. Noteman, Jurjen Balthasar en P. Ovemey zijn bekend.

Lees verder