Wat is de betekenis van Vierschaar?

2019
2021-06-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vierschaar

vierschaar - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) (geschiedenis) vroegere vorm van rechtbank 2. rechtszaal voor die rechtbank Woordherkomst samenstelling van vier en schaar

Lees verder
2002
2021-06-13
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Vierschaar

Vierschaar - Vanouds de ruimte binnen vier scharen (banken), waar rechtgesproken werd, was in het oude middeleeuwse stadhuis* een iets vooruitspringende ruimte achter een arcade, door een hek van het publiek gescheiden. Op dit hek hebben de zich nu in het Amsterdams Historisch Museum* bevindende, zogenaamde Gravenbeeldjes, gestaan; de kleine, in ei...

Lees verder
1994
2021-06-13
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Vierschaar

Vierschaar [eigenlijk een door vier scharen (banken) afgezette ruimte voor de rechters], in de Middeleeuwen tot de → Franse tijd rechtbank, voor met name strafzaken. Na de Franse tijd ontstonden aparte gerechtshoven.

1993
2021-06-13
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Vierschaar

rechtbank (gesch.)

1981
2021-06-13
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Vierschaar

[eig. een door vier scharen, vier banken, ingesloten ruimte voor de rechters], rechtbank, m.n. voor strafzaken. De bank werd gespannen: waarschijnlijk met een touw om palen, om de schepenen van het overige volk te onderscheiden. de vierschaar, die eerst in de open lucht werd gehouden, werd later ondergebracht in een stadhuis: bleef bestaan tot de F...

Lees verder
1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vierschaar

[eig. een door vier scharen, vier banken, ingesloten ruimte voor de rechters], v./m. (-scharen), (hist.) rechtbank, m.n. voor strafzaken; de — is gespannen, de rechters zijn gezeten; (thans alleen) de — spannen over, oordelen over. (e) De vierschaar werd eerst in de open lucht gehouden, later ondergebracht in een stadhuis (b.v. paleis o...

Lees verder
1950
2021-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vierschaar

v. (...scharen) [eigenlijk een door vier' scharen, vier banken ingesloten ruimte, waarbinnen de rechters plaats namen], rechtbank; de vierschaar is gespannen, de rechters zijn gezeteld ; inz. fig. : de vierschaar bijeenroepen ; voor de vierschaar komen.

1949
2021-06-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vierschaar

vroeger de door 4 scharen (banken) ingesloten ruimte, waarbinnen een rechtsgeding werd gehouden.

1937
2021-06-13
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Vierschaar

Rechtbank uit vroeger tijd. Toen werd een rechtszaak behandeld in de ruimte, gevormd door vier banken (scharen), die in een vierkant geplaatst waren. Men sprak toen van de bank hegen (heeg, van heg, omheining), de vierschaar spannen, de vierschaar opnemen. De voorhal der Nederlandsche raadhuizen deed dienst voor de vierschaar en schout en schepenen...

Lees verder
1933
2021-06-13
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vierschaar

vroeger de door 4 banken ingesloten ruimte, waarbinnen recht gesproken werd; thans fig. v. rechtbank, vooral ook v/e niet-permanente, maar incidenteele rechtbank.

1933
2021-06-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vierschaar

Gerechtsplaats of gerechtszitting. Eigenlijk de banken, waarmede de gerechtsplaats werd afgezet. De v. spannen (afzetten met koorden) is gerechtszitting houden.

1919
2021-06-13
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Vierschaar

mnl. vierschare, eig. de ruimte gevormd door vier banken, waarin de rechtspraak plaats had ; men sprak van : de vierschaar spannen. Het woord schare is waarschijnlijk geassimileerd uit schaarne, dat in het oudere duitsch in de beteekenis van bank voorkomt.

1916
2021-06-13
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vierschaar

Vierschaar - oudtijds de door vier banken ingesloten ruimte, waarbinnen het rechtsgeding gevoerd werd ; thans nog fig. in gebruik voor rechtbank.

1900
2021-06-13
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

vierschaar

De vierschaar is een rechtbank, die tot aan de Franse tijd strafzaken behandelde. Oorspronkelijk in de open lucht, later in een speciaal gebouw of in het gemeentehuis.

1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VIERSCHAAR

VIERSCHAAR - v. (...scharen), rechtbank; de vierschaar is gespannen, de rechters zijn vergaderd; (inz. fig.) de vierschaar bijeenroepen; voor de vierschaar komen.