Wat is de betekenis van Victor?

2019
2021-03-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Victor

Victor - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam 2. (spellingsalfabet) spelwoord van het Nederlandse en het ITU/NAVO-spellingalfabet voor de letter v Zie ook victor

Lees verder
2017
2021-03-05
Politie

Jargon & Slang van Politieagenten en rechercheurs

Victor

Victor - in zinnen als Verdachte is Victor codetaal voor: verdachte heeft de neiging tot vluchten. Afgeleid van de letter v voor vluchtgevaarlijk. Vgl. in dezelfde zin Gerard.

1973
2021-03-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Victor

Romeins officier, heilige, ♰290 Marseille. Victor bekeerde zijn gardesoldaten tot het christendom. Met hen werd hij onthoofd. Op de plaats waar zijn in zee gegooide lichaam aanspoelde (nabij Marseille), stichtte Cassianus later een dubbelklooster. In de 12e eeuw werd een deel van Victors relieken overgebracht naar de abdij van Sint-Victor op de Mo...

Lees verder
1964
2021-03-05
voornamen

Voornamenboek

Victor

m Van Lat. victor 'overwinnaar', van vincere 'overwinnen'. Zie ook Victoria. Heiligennaam: 1) Victor I, paus (189-198), van Afrikaanse afkomst. Kerk. feestdag: 28 juli; 2) Victor, martelaar in Zwi. met Ursus. Kerk. feestdag: 30 sepb; 3) Viktor van Xanten, patroon van de dom en de stad Xanten; kerk. feestdag: 10 okt. De tocht naa...

Lees verder
1955
2021-03-05
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

VICTOR

is de naam van drie pausen: I (189-198); II (1055-1057); III (10S6-10S7).

1949
2021-03-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Victor

naam van 3 wettige pausen en 2 tegenpausen. I, heilige (paus 189-199), geboortig uit Afrika. Trad in de strijd in zake de viering van het Paasfeest streng op tegen kerken van Klein-Azië, die de viering op de 14e Nisan gehandhaafd wilden zien. Feestdag 28 Juli. II (paus 1055-1057), eigenl. Gebhard, een Duitser, tevoren bisschop van Eichstä...

Lees verder
1948
2021-03-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

victor

(Lat.) m. overwinnaar. .

1916
2021-03-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Victor

Victor - (Lat. = overwinnaar, vrouwel. Victrix), 1) bijnaam van versch. Rom. goden, godinnen en legioenen. 2) S. Aurelius V., zie AURELIUS VICTOR.

Lees verder
1914
2021-03-05
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

victor

victor - m , overwinnaar.

1910
2021-03-05
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Victor

Victor - 1) C. Iulius Victor, schrijver van een klein werkje, ars rhetorica Hermagorae etc. Hij leefde in de 4de eeuw n. C.—2) S. Aurelius Victor, zie Aurēlii no. 12.

Lees verder
1870
2021-03-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Victor

Onder dezen naam vermelden wij een viertal Pausen, te weten: Victor I; deze, geboortig uit Afrika, had den Heiligen Stoel in bezit van 193 tot 203; hij nam deel aan den strijd over het Paaschfeest, deed het hoofd der Monarchianen in den ban, stierf den marteldood en werd heilig verklaard; zijn gedenkdag valt op den 28sten Julij. — Victor II, te vor...

Lees verder