Wat is de betekenis van vete?

2019
2021-07-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vete

vete - Zelfstandignaamwoord 1. een langdurige twist Er heerste een vete tussen de families van Romeo en Juliet.

Lees verder
2018
2021-07-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vete

vete - zelfstandig naamwoord uitspraak: ve-te 1. voortdurende ruzie tussen (groepen) personen ♢ er is sprake van een vete in die familie Zelfstandig naamwoord: ve-te de vete de vetes of...

Lees verder
1994
2021-07-28
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Vete

[v. MNed. vête, van ouder vêde, van MNDu. veide of vede, van OHDu. gi-fehida = vijandschap, strijd, haat; vgl. Du. Fehde = vijandschap, strijd, vete, en Eng. foe = vijand] 1 in oude rechtstelsels de bevoegdheid om in bep. gevallen eigen rechter te spelen; 2 (tegen...

Lees verder
1981
2021-07-28
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vete

in de Middeleeuwen oorlogje tussen ridders en steden onderling. Aanzegging van de vete geschiedde door een vetebrief. De ene ridder daagde de ander uit tot beslechting van een vete door hem de handschoen toe te werpen.

Lees verder
1973
2021-07-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vete

v./m. (-n, -s), blijvende vijandschap tussen personen, geslachten of volken (in de middeleeuwen gelegaliseerd); traditionele haat; (ook) de hieruit voortvloeiende eigenrichting. (e) Een vete als gevolg van een tegen verwanten of hechte vrienden gepleegd onrecht geeft in sommige samenlevingen nog steeds iemand het recht de dader leed toe te brengen....

Lees verder
1958
2021-07-28
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

VETE

Vijandschap tussen twee of meer families. In de vroege M.E. hadden bloedverwanten van de beledigde partij de plicht zich op de dader en zijn familie te wreken. Deze laatsten konden proberen de V. af te kopen met vrede- of zoengeld. Dit werd later regel. De V. wordt wel als een godsoordeel beschouwd. zie Procedure.

Lees verder
1952
2021-07-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vete

s., skeel (it), âld sear (it).

1950
2021-07-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vete

v. (-n), durende vijandschap tussen personen, geslachten of volken na en wegens een onrecht dat de ene partij de andere (event. een bloedverwant) aangedaan heeft; traditionele haat; vgl. bloedvete; (spr.) oude vete wordt licht vernieuwd.