Wat is de betekenis van Vesta?

2017
2022-09-28
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Vesta

Vesta - Ouditalische godin van het haardvuur die werd vereenzelvigd met de Griekse Hestia. Dit haardvuur was zowel het vuur van de huiselijke haard als dat van de staat, die ook zijn gemeenschappelijke haard had, zoals trouwens ook de meeste steden. Dit haardvuur was ondergebracht in het Atrium Vestae bij de aedes Vestae op het Forum te Rome, waar...

Lees verder
2004
2022-09-28
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Vesta

Zie Hestia.

1981
2022-09-28
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Vesta

Romeinse godin van het haardvuur. In het Oude Rome werd zij vereerd in een rond tempeltje waarin een eeuwig vuur brandde. Haar priesteressen, de Vestaalse maagden, moesten dit vuur onderhouden. Bij de Grieken heette deze godin Hestia.

Lees verder
1964
2022-09-28
voornamen

Voornamenboek

Vesta

v Deze Lat. naam is verwant met Gri. hestia (zie Hestia) uit westia ‘stookplaats haard, huis, woonplaats'. Dit woord gaat weer terug op een stam die ook te vinden is in Oudindisch vasati 'hij woont', Got. wisan, Ndl. wezen (werkwoord). Naam van de Romeinse godin van het haardvuur, de huiselijke haard, en vandaar ook van de eend...

Lees verder
1961
2022-09-28
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

VESTA

Romeinse godin van de huiselijke haard en het haardvuur. Haar verering dateert uit de oudste tijden van Rome. Naar de sage waren Romulus en Remus kinderen van een Vestaalse maagd en koning Numa Pompilius zou de Vestadienst hebben ingesteld en een primitieve tempel hebben gebouwd aan de voet van de Palatijn. De tempel had de vorm van ccn ronde hut e...

Lees verder
1955
2022-09-28
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Vesta

godin van het vuur, van de huiselijke haard; naam van een planeet.

1951
2022-09-28
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Vesta

Vesta [godin]; vesta, waslucifer.

1950
2022-09-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Vesta

de Rom. godin van haard en haardvuur, van familieleven en huiselijk geluk, overeenkomend met de Gr. Hestia. Zij werd in elk huis gemeenschappelijk met de penaten en laren vereerd, in haar tempel te Home brandde op het altaar het eeuwige vuur, dat volgens de sage door Aene'as uit Troje was medegebracht, en door zes in het wit geklede priesteres...

Lees verder
1949
2022-09-28
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Vesta

ae, f. dochter van Saturnus en Ops, godin van de haard en het haardvuur, vand. ook van de huiselijkheid en het huiselijk geluk, in wier tempel te Rome het heilige vuur brandde; later met andere godheden, vooral met Terra (= Cybele, Rhea) vereenzelvigd; meton., = tempel van Vesta, ook = haard, vuur. Daarv. Vestālis, e, tot Vesta behorende, Vestaals,...

Lees verder
1949
2022-09-28
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Vesta

(sterrenk.), één der ca 1400 asteroiden (kleine planeten).

1948
2022-09-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Vesta

(Lat.) v. godin v. h. vuur en v. d. huiselijke haard, v. d. zedigheid en kuisheid; (ook:) een planeet.

1937
2022-09-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Vesta

v. o.-Rome myth. godin v. d. haard, v. huiselijk geluk; Gr. Hestia.

1933
2022-09-28
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vesta

→ Hestia.

1930
2022-09-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Vesta

('vesta) Romeinse godin van het heilig haardvuur, die in ieder huis haar altaar had; later met Hestia vereenzelvigd.

1928
2022-09-28
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Vesta

Grieks Hestia, was bij de Romeinen de godin van den huiselijken haard en het .huiselijk geluk. Behalve in den huiselijken kring was er een bizondere staatseredienst voor haar ingesteld in den, aan den voet van den Palatijnsen heuvel gelegen, ronden tempel, waarin een beeld der godin niet aanwezig was, maar waar te harer ere een eeuwig brandend vuur...

Lees verder
1922
2022-09-28
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Vesta

Vesta (bij de Grieken Hestia) was bij de Ouden de godin van het haardvuur, een der grootste goddelijke weldaden voor den mensch. Reeds zeer vroeg had zij in Rome haar tempel op het Forum, die den haard van den Staat verbeeldde en waarin daarom een eeuwig brandend vuur onderhouden werd. De bewaking daarvan was opgedragen aan de zes Vestaalse maagden...

Lees verder
1914
2022-09-28
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

Vesta

Vesta - v., godin van het vuur,van den huiselijken haard ;naam van een planeet.

1910
2022-09-28
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Vesta

Vesta - godin van den huiselijken haard en het haardvuur, in beteekenis gelijk aan de grieksche Hestia, maar door de Rom. hooger in eere gehouden dan deze door de Grieken. Zij werd in ieder huis gemeenschappelijk met de Laren en Penaten vereerd, maar had bovendien een zeer heiligen tempel bij de regia, waar op haar altaar een eeuwig vuur brandde...

Lees verder
1908
2022-09-28
Vivat

Schrijver op Ensie

Vesta

italische godin van het haardvuur, overeenkomend met de grieksche Hestia. Haar eeredienst stond onder toezicht van den staat. Zij had op het forum te Bome een tempel, waarin een eeuwigdurend vuur werd onderhouden. Alleen de Yestaalsche maagden (zie ald.) en de pontifex maximus hadden toegang tot dezen tempel, behalve in de dagen van 7—15 Juni...

Lees verder
1906
2022-09-28
wink

Wink's vreemde woordenboek

Vesta

Rom. fabell., de godin van het vuur, van den huiselijken haard, van de kuischheid.