Wat is de betekenis van Verziendheid (oogheelkunde)?

2024-07-17
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Verziendheid (oogheelkunde)

De brekingstoestand van een oog, waarbij de breking van de lens te zwak is. Het beeld, dat de ooglens op het netvlies moet vormen, valt dan achter het netvlies. Hierdoor wordt het gezichtsvermogen, vooral op korten afstand, verminderd; de beelden zijn niet scherp. Met een bol glas versterkt men de breking van de ooglens, zóó dat het b...