Wat is de betekenis van Verzien bij zwangeren?

2024-04-18
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Verzien bij zwangeren

de veronderstelling dat aangeboren misvorming (zoals bijv. een hazenlip) zou ontstaan door het schrikken van de moeder tijdens de zwangerschap (bijv. door een haas), berusten op bijgeloof.

2024-04-18
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Vérzien bij zwangeren

dat sedert de oudste tijden door leeken aangenomen wordt, berust op bijgeloof en gebrek aan zuiver denken. Alle medegedeelde gevallen berusten op onnauwkeurige waarneming en verbeelding.