Wat is de betekenis van VERZIEN?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Verzien

Met dit begrip trachtte men, evenals met telegonie, in de vóór-mendelistische periode een verklaring te geven van onbegrepen en toen ook onbegrijpbare verschijnselen zoals terugslag. Wanneer b.v. uit de paring van een zwartbonte koe met een zwartbonte stier een roodbont kalf geboren werd, dan werd als verklaring van dit opvallende ver...

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verzien

v., forsjen.

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verzien

(verzag, heeft verzien), 1. voorbijzien, niet zien : een drukfout verzien ; gij hebt uw spel verzien, er niet op gelet; die kans is verzien, verkeken, voorbij ; 2. uitgeven om te zien : daar zou men een dubbeltje aan verzien ; 3.er voor over hebben om te zien, en vand. verwedden: wat verzie je er onder? ; 4. het op...

2024-05-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verzien

I. verzag (zich), b. (zich) verzien (1 refl. verkeerd zien, zich vergissen; 2 verwedden): 1. het was mijn broer niet, gij hebt u verzien; 2. ik verzie er een gulden onder. II. bn. (verkeken): in zegsw. de kans is verzien; het op iem., iems. beurs verzien hebben, gemunt.

2024-05-20
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Verzien

Zeer oud is het geloof, dat door schrik van de moeder misvormingen of vlekken bij het ongeboren kind ontstaan kunnen. Een zwangere vrouw kijkt naar een mismaakten vinger; het kind, dat later geboren wordt, blijkt ook een mismaakten vinger te hebben. Wanneer een zwangere vrouw schrikt op het oogenblik, dat haar hand op een ontbloot gedeelte van haar...

2024-05-20
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Verzien

→ Televisie.

2024-05-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Verzien

Een verouderd biologisch begrip, dat eenigszins verband houdt met dat van de →telegonie. Bij menschen en dieren zouden de nakomelingen tot de →teratologie behoorende misvormingen, ook nog vlekken of andere indrukken, vertoonen, wanneer de moeder tijdens de zwangerschap bepaalde invloeden heeft ondergaan. Dat bijv. uit twee zwarte runders...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verzien

(vər'zi:n) (verzag, heeft verzien) I. 1. niet zien, voorbijzien : een drukfout -. 2. verkijken : die kans is -. 3. wedden : wat verzie jij eronder ? 4. munten : hij heeft het op mijn beurs -. II. z i c h - 1. verkeerd zien. 2. zich vergissen.