Synoniemen van verzekeren

2019-10-20

verzekeren

verzekeren - Werkwoord 1. (ov) verklaren dat iets toekomstigs met zekerheid te verwachten is Hij verzekerde dat er geen ontslagen zouden vallen. 2. (ov) tegen betaling van een premie een contract afsluiten waarbij bepaald wordt dat bij eventuele schade gedekt zal worden Zij hadden gelukkig hun reis verzekerd zodat zij bij dat ongeluk hulp konden inroepen. Woordherkomst Afgeleid v...

2019-10-20

verzekeren

verzekeren - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-ze-ke-ren 1. er een overeenkomst voor afsluiten waardoor schade vergoed wordt ♢ wij hebben ons verzekerd tegen brand en diefstal 2. ervoor zorgen dat het zeker is ♢ bij een vakantie in het zuiden bent u verzekerd van zon Regelmatig werkwoord: ver-ze-ke-ren

2019-10-20

VERZEKEREN

VERZEKEREN - (verzekerde, heeft verzekerd), zeker maken : ik wil mij daaromtrent verzekeren, overtuigen; — betuigen, met overtuiging zeggen, verklaren : iem. iets op zijne eer verzekeren; — algemeen wordt verzekerd, algemeen vertelt men voor waar; — vastmaken: een touw verzekeren; de koopwaren werden verzekerd, stevig vastgebonden; — (fig.) de rust van een land verzekeren, maatregelen nemen dat zij niet verstoord wordt; — eene verzekering sluiten tegen de gevaren van brand, die der zee...

2019-10-20

Verzekeren

zie Bekrachtigen,