Wat is de betekenis van Verwijtbaar handelen?

2023-12-10
Ton Hendriks

Advocaat arbeidsrecht en sportrecht

Verwijtbaar handelen

Verwijtbaar handelen is een reden voor ontslag. Er bestaat daarnaast een belangrijk verschil tussen ‘gewoon’ verwijtbaar handelen en ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever of werknemer. De grens daartussen is echter lang niet altijd duidelijk. Als de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet ka...