2020-04-07

VERWEERSCHRIFT

VERWEERSCHRIFT - o. (-en), akte van verdediging; apologie.