Wat is de betekenis van Verweer?

2023-10-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verweer

verweer - Zelfstandignaamwoord 1. verdediging, tegenstand verweer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van verweren ♢ Ik verweer 2. gebiedende wijs van verweren verweer! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoord...

2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verweer

verweer - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-weer 1. het proberen iets tegen te houden ♢ hij bood verweer tegen de beschuldiging Zelfstandig naamwoord: ver-weer het verweer Synoniemen oppositie, tege...

Direct toegang tot alle 7 resultaten over Verweer?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Verweer

de verdediging die een partij voert tegen vorderingen van de eiser of de verzoeken van de verzoeker in een gerechtelijke procedure.

2023-10-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verweer

s.n., forwar (it), tsjinwar.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verweer

o. (...weren), tegenstand, verdediging, inz. in rechte : zijn verweer schriftelijk voordragen; verweer voeren.

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verweer

o. (tegenstand; verdediging).

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verweer

o. (-weren), tegenstand, verdediging, m.n. in rechten: verdediging tegen een ingestelde rechtsvordering: zijn verweer schriftelijk voordragen. Volgens het beginsel van de concentratie van het verweer moet gedaagde alle excepties en zijn antwoord ten principale tegelijk aanvoeren (principaal). Op dit beginsel zijn enkele uitzonderingen. De gedaagd...