Wat is de betekenis van Verwant bedrijf?

2003
2022-01-20
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Verwant bedrijf

Verbonden ondernemingen, in de zin van artikel 41 van Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, derde lid, onderdeel g)., van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, en/of geassocieerde ondernemingen, in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan, en/of een onderneming die aan dezelfd...

Lees verder