Wat is de betekenis van VERVANGEN?

2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vervangen

vervangen - Werkwoord 1. (ov) het ene de plaats doen innemen van het andere De euro verving de frank en de gulden. Woordherkomst Afgeleid van vangen met het voorvoegsel ver-

Lees verder
2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vervangen

vervangen - onregelmatig werkwoord uitspraak: ver-van-gen 1. de plaats van iemand of iets innemen ♢ deze ambtenaar vervangt de burgemeester 2. iemand of iets anders ervoor in de plaats stellen ...

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Vervangen

(verving, heeft vervangen), 1. de plaats innemen van: elkaar vervangen, aflossen: m.n. tijdelijk iemands plaats bekleden: vervangende hechtenis, subsidiaire hechtenis; 2. in de plaats stellen voor: een woord door een ander vervangen.

Lees verder
1952
2022-07-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vervangen

v., forfange; iem. —, foar immen ynspringe.

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Vervangen

(verving, heeft vervangen), 1. de plaats innemen van : elkander vervangen, aflossen : vier werklieden vervangen elkander alle twee uren ; hij vervangt zijn broer tijdens diens ziekte',vervangende hechtenis, subsidiaire, die in de plaats treedt der niet betaalde geldboete ; 2. de plaats doen innemen van, in...

Lees verder
1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

vervangen

verving, h. vervangen (de plaats 1 innemen, 2 doen innemen van): 1. de ene ploeg arbeiders vervangt de andere, lost af; rechtst. vervangende hechtenis, vrijheidsberoving, die in de plaats treedt der niet betaalde geldboete; gij wordt door den zoon des huizes vervangen, die komt in uw plaats; wie zal u (kunnen) vervangen? een dokter vervangen; 2. ee...

Lees verder
1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERVANGEN

VERVANGEN - (verving, heeft vervangen), de plaats innemen van : vier werklieden vervangen elkander alle twee uren, elkander vervangen, aflossen ; een woord door een ander vervangen. VERVANGING, v. plaatsvervanging.

1898
2022-07-06
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Vervangen

zie Aflossen, zie Afwisselen.