Wat is de betekenis van Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. of Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard?

2024-06-13
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. of Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard

door een enkele stommiteit kan men vertrouwen of een reputatie die men jarenlang heeft opgebouwd in een keer teniet doen.