Wat is de betekenis van VERTROOSTEN?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

vertroosten

zie God vertroost me, mij.

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vertroosten

v., fortreast(g)je.

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vertroosten

(vertroostte, heeft vertroost), door troosten sussen, tevreden stellen: als een die treurigen vertroost (Job 29 : 25); de God aller vertroosting; die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn (2. Cor. 1 : 3-4); — (eufem.) God vertroost me, bastaardvloek....

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vertroosten

vertroostte, h. vertroost (troost geven).

2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vertroosten

(vgr'tro.'ston) (vertroostte, heeft vertroost ) troost geven, vertroostend bn. en bw. (-er, -st) troostrijk, -vol: iemand -e woorden toevoegen, vertrooster m. (-s) 1. Algm. hij die vertroost. 2. V e r trooster Inz. de H. Geest, vertroosting v. (-en).

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vertroosten

(vertroostte, heeft vertroost), met woorden troosten.

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VERTROOSTEN

VERTROOSTEN - (vertroostte, heeft vertroost), troosten. VERTROOSTING, v. (-en), het vertroosten ; hetgene vertroost.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)