2020-01-26

VERTELSEL

VERTELSEL - o., VERTELSELTJE, o. (-s), klein verhaal, sprookje; dat zijn allemaal vertelseltjes, leugens, praatjes.

2020-01-26

Vertelsel

zie Fabel.

2018-09-27

Na vertelling

v., ...VERTELSEL, o. (-s), naverhaal.

2018-09-13

Humoreske

HUMORESKE, v. (-n), humoristisch vertelsel.

2019-03-21

beuzelarij

beuzelarij - v. (-en), 1. onbeduidend vertelsel; 2. nietigheid: zich met beuzelarijen ophouden.

2019-09-19

si fabula vem

(Lat.) als het (vertelsel) waar is.

2018-09-01

Beuzelarij

BEUZELARIJ, v. (-en), onbeduidend vertelsel; nietigheid zich met beuzelarijen ophouden.

2019-01-31

Apoloog

Apoloog - [Gr. apologos, verhaal], m. (-logen), kort (allegorisch) vertelsel; anekdote met een moraal.

2018-12-06

SPOOKSPRINKHAAN

SPOOKSPRINKHAAN - m. (...hanen), eene familie der sprinkhanen (phasmidae), die op dorre takken en verdorde bladeren gelijken; ...UUR, o. middernacht; ...VERSCHIJNING, v. (-en); ...VERTELSEL, ...VERTELSELTJE, o. (-s), spookgeschiedenis.

2018-12-06

SMOES

SMOES - v. (...zen), praatje, vertelsel, uitvlucht: dat is maar eene smoes; je moet mij geen smoesjes verkoopen, wat willen wijsmaken; — grap, aardigheid : ik deed het voor de smoes. SMOESJE, o. (-s).

2017-06-21

Smoes (smoesje)

het Bargoense woord smoes ‘uitvlucht, leugentje, vertelsel’ komt van Jiddisch schmuoss‘verhaaltje, grap’, op zijn beurt terug te voeren tot Hebreeuws sjemoet ‘geruchten, nieuws’. Het Bargoense werkwoord smoe- sen ‘bedekten heimelijk praten’, ca. 1800, o.a. bij Moormann, is hiervan afgeleid. 1. je-jes zijn goed, maar je praatjes deugen niet, ik geloof geen snars van al watje vertelt. Schertsende en informele uitdr. 2. om een - verlegen zitten, onder een vals voorwendsel met iemand...

2019-12-29

Sage

In het algemeen is sage hetgeen gezegd wordt, hetgeen van mond tot mond gaat als vertelsel en verhaal. Sage is echter om zoo te zeggen het technische woord geworden voor die verhalen, die bij bepaalde volksstammen of op bepaalde plaatsen in omloop zijn. Het onderwerp der sagen bepaalt haar karakter, zoodat zij dienovereenkomstig worden onderscheiden. De sage onderscheidt zich echter van het sprookje daardoor, dat zij zich ontwikkelde om een kern van werkelijkheid b.v. om historische figuren of f...

2020-01-08

Zwaanridder

Sage van den, middeleeuwsche, oorspronkelijk waarschijnlijk Lotharingsche sage, of vertelsel, dat met de kruisvaartromans, in het bijzonder met Godfried van Bouillon, verbonden werd. In den Franschen roman Chevalier au Cygne en in een nog bewaard Nederlandsch volksboek wordt verhaald, hoe op den rijksdag van Nijmegen de hertogin van Bouillon, van ontrouw beschuldigd, geen kampvechter vindt om haar eer te wreken. Plots verschijnt een bootje, door een zwaan getrokken, waaruit Helias, de zwaanridde...

2020-01-08

Sage van den Zwaanridder

Middeleeuwsche, oorspronkelijk waarschijnlijk Lotharingsche sage, of vertelsel, dat met de kruisvaartromans, in het bijzonder met Godfried van Bouillon, verbonden werd. In den Franschen roman Chevalier au Cygne en in een nog bewaard Nederlandsch volksboek wordt verhaald, hoe op den rijksdag van Nijmegen de hertogin van Bouillon, van ontrouw beschuldigd, geen kampvechter vindt om haar eer te wreken. Plots verschijnt een bootje, door een zwaan getrokken, waaruit Helias, de zwaanridder, stapt. Deze...

2018-09-19

Laf

bn. bw. (-fer, -st), zouteloos, smakeloos, niet genoeg gezouten, flauw laffe kost; die appel heeft een laffen smaak; — (van het weer) zoel, drukkend, zeer warm ’t is laf weer vandaag; — (fig.) flauw, ijdel, ongegrond: laffe verontschuldigingen; — laffe kost, flauw geschrijf; — mal, zot, dwaas, kinderachtig laffe praat; een laf vertelsel; — lafhartig, blood, zonder moed: een laffe vent; die soldaat is laf; hij heeft zich laf gedragen.

2018-09-13

Kinder vermaak

KINDER VERMAAK, o. ( ..maken); ...VERSJE, o. (-s), kindergedichtje; ...VERTELSEL, ...VERTELSELTJE, o. (-s), sprookje; ...VOEDING, v. het voeden van (kleine) kinderen; het verschaffen van voedsel aan arme schoolkinderen; ...VOEDSEL, o. ;...VOET, m. (-en), (fig.) kleine voet: die vrouw heeft een kindervoet, zoo groot als die eens kinds; ...VOETJE, o. (-s), voetje van een kind; ...VRAAG, v. (...vragen), kinderachtige vraag; ...VREUGD, v.; ...VRIEND, m. (-en), ...VRIENDIN, v. (-nen), iem. die veel v...

2017-10-31

vertelling

vertelling - Zelfstandignaamwoord 1. een verhaal dat bedoeld is om verteld te worden Kinderen genieten van die vertelling. 2. het zich vertellen, een vergissing bij het tellen Woordherkomst Naamwoord van handeling van vertellen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen [1] vertelsel [2] telfout

2017-11-14

fabel

fabel - Zelfstandignaamwoord 1. (letterkunde) een kort moraliserend verhaal met dieren of zaken als handelende personen 2. (letterkunde) een verzinsel 3. (letterkunde) een verhaallijn Woordherkomst Afkomstig van het Latijnse naamwoord fabula Synoniemen [1-2]: vertelsel, verhaal, bedenksel, fictie, verdichting, verdichtsel Zie ook Fabel

2019-02-14

Jan hendrik persijn

Jan Hendrik Persijn geb. Apeldoorn 23 september 1901. Woonde en werkte aldaar en in Amsterdam; sinds 1929 in Beekbergen (gem. Apeldoorn). Leerling van C. Snellen en P. Puijpe, van de Rijksnormaalschool en van de Rijksakademie te Amsterdam (na 1921) o.l.v. J. J. Aarts, N. van der Waay en H. J. Wolter. Schildert, aquarelleert en tekent landschappen, stillevens en bloemen (o.m. sfeer van het sprookje en kinderlijk vertelsel: boerin op het erf en kippen; rattenvanger en kinderen enz.). Lid van de v...

2019-03-20

Blauwbaard

Blauwbaard - de sprookjesfiguur, is door FunckBrentano vereenzelvigd met baron Gilles de Rais, zoon van Guy de Laval en achterneef van den beroemden Bertrand Duguesclin; Gilles werd in 1429 tot maarschalk van Frankrijk benoemd. Hij zou zeer eerzuchtig en prachtlievend zijn geweest, en om aan geld te komen, alchemie en magie hebben beoefend, terwijl hij talrijke kinderen doodde, om ze aan den duivel te offeren, waarom hij in 1440 te Nantes als toovenaar werd verbrand, berouw toonend over zijn mis...