Synoniemen van vertelling

2020-01-26

vertelling

Een vertelling is: 1) het vertellen van een verhaal of gebeurtenis; 2) het verhaal dat iemand (de verteller) vertelt; zie ook vertellen.

2020-01-26

vertelling

vertelling - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-tel-ling 1. verslag van echte of verzonnen gebeurtenissen ♢ die vertelling is niet helemaal waar gebeurd 2. het vertellen ♢ de vertelling nam drie kwartier in beslag 3. het zich vergissen bij het tellen ♢ u hebt zich vert...

2020-01-26

Vertelling

zie Fabel.

2020-01-26

vertelling

vertelling - Zelfstandignaamwoord 1. een verhaal dat bedoeld is om verteld te worden Kinderen genieten van die vertelling. 2. het zich vertellen, een vergissing bij het tellen Woordherkomst Naamwoord van handeling van vertellen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen [1] vertelsel [2] telfout

2020-01-26

Vertelling

Een v. is een verhaal (➝ Epiek), veel minder omvangrijk dan de ➝ roman, veel minder belangrijk van levensmoment, veel minder sterk van verwikkeling dan de novelle; zij ontleent haar stof aan het dagelijksch leven; de trant is vlot, niet diep, met weinig bijzonderheden of psychologische motiveering; in vers of in proza. Is zij van komischen aard, dan heet zij ➝ humoreske; is ze heel kort, dan ➝ schets of ➝ short story. Zie ook ➝ Ballade; Romance; Legende; Sprookje; Fabel; Parabel. Ges...

2018-09-27

Na vertelling

v., ...VERTELSEL, o. (-s), naverhaal.

2019-06-08

vertelling (artistiek middel)

vertelling (artistiek middel) - De techniek van het vertellen van verhalen.

2017-06-30

Vertellen, verteller, vertelling

Vaardigheid om een verhaal, een gebeurtenis op een beeldende wijze met gesproken woord over te brengen op anderen. (→) orale tradities. Literatuur - Bert Oosterhout, Verhalen presenteren; De kunst van het vertellen, 1999

2019-04-24

Conte

Conte - → Vertelling.

2017-06-30

Verhaal

Gebeurtenissen in samenhang verteld (→) vertelling.

2019-07-17

humoreske

humoreske - v., luimige vertelling.

2018-08-30

Abrupta

ABRUPTA, mv. korte vertelling, grappige inval.

2019-09-19

humoreske

v. geestig geschreven vertelling of muziekstuk.

2019-07-17

yarn

yarn - o., garen; ook: lange vertelling (vooral bij zeelieden).

2017-03-15

verhaal

Verhalen zijn gebeurtenissen die in samenhang worden verteld; zie vertelling.

2018-12-06

VOORVERTELLEN

VOORVERTELLEN - (vertelde voor, heeft voorverteld), eene vertelling voordoen.

2018-12-06

2. VERTELLEN

2. VERTELLEN - (vertelde, heeft verteld), verhalen, mededeelen : iem. een verhaal, de geschiedenis, sprookjes vertellen. VERTELLING, v. (-en), het vertellen ; wat men vertelt; dat is eene vertelling van zijne eigen fabriek, een praatje dat hij uit zijn duim zuigt. VERTELLINKJE, o. (-s).

2019-08-09

Fabel

In algemenen zin is een fabel een verdichte vertelling, meestal een z.g. leer of moraal bevattende. De fabel is een van de oudste literatuurproducten. Men vindt haar al in de Indische oudheid, terwijl uit den klassieken tijd bekend zijn Aesopus (Griek) en Phaedrus (Romein), die ook voor talrijke, veel later verschenen fabels de voorbeelden geleverd hebben (zie ook: Dierfabel).

2019-09-19

makame

(Arab.) eigl. : onderhoud ; vertelling gedeeltelijk in poëzie, gedeeltelijk in berijmd proza.

2018-11-22

Parabel

Parabel v. (-en, -s), (redeneerk.) gelijkenis: vertelling om eene zedelijke waarheid aanschouwelijk te maken.