Wat is de betekenis van vertellen?

2023-09-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vertellen

vertellen - Werkwoord 1. (ov) een al of niet ware gebeurtenis verhalen Een verhaal vertellen. vertellen - Werkwoord 1. (refl) zich ~ verkeerd tellen, een telfout maken Iedereen kan zich vertellen. Woordherkomst Afg...

2023-09-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vertellen

vertellen - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-tel-len 1. het mondeling of schriftelijk doorgeven ♢ mijn opa kan prachtig vertellen Regelmatig werkwoord: ver-tel-len ik vertel jij/u ver...

Direct toegang tot alle 13 resultaten over vertellen?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

vertellen

Door bieden aangeven, bijvoorbeeld van een lange kleur of van een bepaalde kracht. Gesproken wordt ook van ‘de hand vertellen’.

2023-09-27
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

vertellen

Verhalende vorm van inleiden in.

2023-09-27
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

vertellen

Vertellen is de vaardigheid om een verhaal of een gebeurtenis op een beeldende wijze mondeling over te brengen op anderen; zie ook orale tradities.

2023-09-27
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Vertellen

Vertellen is de mondelinge voordracht van een ware of fictieve ge¬beurtenis. In dit laatste geval wordt van ‘vertelling’ gesproken, terwijl ‘verhaal’ zowel waar als fictief kan zijn.

2023-09-27
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

vertellen

: zie Frans( ) vertellen.

2023-09-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vertellen

v., fortelle, fornije, fordútse, forhelje, trochdwaen; iets verder —, eat fuortsizze, fuortprate, earne fierder fan prate, earne fan tsjetterje; het wordt verder verteld, it seit fuort; er wordt verteld dat, it praet giet dat; bij iemands afwezigheid kwaad van iem. —, immen by de gevel ophelje,...

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vertellen

(vertelde, heeft verteld), 1. zich vertellen, zich in het tellen vergissen ; 2. mondeling mededelen : de knecht vertelde Isaak alle de zaken, die hij gedaan had (Gen. 24 : 66); dat heb ik je toch verteld?iets verder vertellen, aan anderen overbrengen wat men vernomen heeft; vertel eens, wat zou je graag willen...

2023-09-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vertellen

vertelde, h. verteld (verhalen): sprookjes vertellen; kom, vertel het eens, deel mede; men vertelt van hem, dat; kom! vertel mij eens, vertel er mij eens wat van; vertel het niet verder; ze kan zo aardig vertellen; refl. zich vertellen, verkeerd tellen: er is vijf gulden te weinig, ik heb mij zeker verteld.

2023-09-27
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vertellen

(vər'tellən) (vertelde, heeft verteld) 1. verhalen : sprookjes -. → geur. lang, naald, naam, sprookje. 2. mededelen : kom, vertel dat nu eens. → haver. 3. zich-, zich bij het tellen vergissen.

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vertellen

(vertelde, heeft verteld), 1. zich vertellen, zich in het tellen vergissen; 2. mondeling meedelen: dat heb ik je toch verteld?; leugens vertellen, onwaarheid spreken; dat hoef je mij niet te vertellen, dat weet ik ook wel; ik heb me laten vertellen, dat..., men heeft mij (als waar) gezegd, dat; je kunt me nog veel meer in de zin van: dat geloof ik...

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Vertellen

Het begrip vertellen heeft 2 verschillende betekenissen: 1. vertellen - VERTELLEN - (vertelde, heeft verteld), zich vertllen, zich in het tellen vergissen. 2. vertellen - VERTELLEN - (vertelde, heeft verteld), verhalen, mededeelen : iem. een verhaal, de geschiedenis, sprookjes vertellen. VERTELLING, v. (-en), het vertellen ; wat men vertelt; dat i...