Synoniemen van verspreiding

2020-01-24

Verspreiding

Voor de v. van het Christendom als bewijs van zijn bovennatuurlijk karakter, zie onder ➝ Christendom (kol. 472). Verspreiding der Joden, Diaspora. Verspreiding der volkeren, ➝ Spraakverwarring; Toren (sub Toren van Babel).

2020-01-24

verspreiding

verspreiding - Zelfstandignaamwoord 1. het over meerdere plekken verdelen Woordherkomst Naamwoord van handeling van verspreiden met het achtervoegsel -ing

2020-01-24

verspreiding

verspreiding - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-sprei-ding 1. het brengen van goederen en diensten naar de consument ♢ de postbode zorgt voor verspreiding van de folders 2. het overal bekend maken ♢ door verspreiding van dat gerucht viel de regering Zelfstandig naamwoord: ver-sprei-ding de...

2019-07-04

Geographische verspreiding

Geographische verspreiding - → Diergeographie.

2019-03-20

Binomiale verspreiding

Binomiale verspreiding - Zie binomiale verdeeling.

2019-05-30

bipolaire verspreiding

bipolaire verspreiding - een disjuncte verspreiding (zie disjunct areaal) van dieren die zowel in de arctische als in de antarctische regio voorkomen en gescheiden worden door een brede zone in tropen, subtropen, gematigde streken en sub(ant)-arctic, waar zij niet voorkomen. Een voorbeeld van een soort met een bipolaire verspreiding is de gewone vinvis (Balaenoptera physalus). Vaak wordt een biboreale verspreiding ook bipolair genoemd.

2019-03-21

biboreale verspreiding

biboreale verspreiding - zie bipolaire verspreiding.

2019-01-31

Arctisch-alpiene verspreiding

Arctisch-alpiene verspreiding - disjuncte verspreiding van dieren of planten waarbij een gedeelte in het hoge noorden ligt en het andere deel uiteenvalt in een aantal kleine in het hooggebergte gelegen arealen in het Middeneuropese berggebied. Deze verspreiding kwam tot stand gedurende het A-Pleistoceen, toen over grote delen van Europa een koud klimaat heerste met de daarbij behorende plantengroei (het A-oreotundraal) en fauna. Er ontstond een verbinding tussen het arctische gebied en het hoogg...

2019-01-24

Geographische verspreiding der planten

Geographische verspreiding der planten - zie PLANTENGEOGRAPHIE.

2019-01-24

Geographische verspreiding der dieren

Geographische verspreiding der dieren - Zoögeographie, is de leer van de verspreiding der dieren over de aarde en de oorzaken, die hiertoe geleid hebben. De fauna van eene landstreek hangt af van de geologische gesteldheid van deze, van haar verleden, van bodem, klimaat en vegetatie; bij waterdieren komen de chemische samenstelling — vooral het zoutgehalte —, de temperatuur en de stroomingen in het bijzonder in aanmerking. Daarnaast vormen ook de wederkeerige betrekkingen der dieren onderli...

2018-12-06

Binomiale verdeeling of verspreiding

Binomiale verdeeling of verspreiding, groepeering van zekere in verschillenden getale waargenomen grootheden naar opklimmende waarden, zoodanig, dat de aantallen, waarin de opeenvolgende waarden optreden een reeks vormen, welke overeenkomt met de reeks der opeenvolgende binom. coëfficienten. Deze groepeering treft men o. a. aan bij de uitkomsten van een meting (of telling), wanneer de afwijkingen van het gemiddelde (c. q. waarnemingsfouten) alleen aan toevallige oorzaken te wijten zijn.

2019-07-04

De verspreiding van de tuinbouw

Hier noemen we allereerst het Westland, waartoe we ook het gebied van Loosduinen willen rekenen en de z.g. Kring, het gebied rond Leidschendam, Delft, Pijnacker, Berkel en Rodenrijs en ten noorden van Rotterdam. Het Westland en de Kring vormen samen het Z. Hollands Glasdistrict. De humusrijke zanden zavelgrond van het Westland, zijn ligging achter de duinen en de goede afwatering waren gunstige factoren voor de ontwikkeling van een centrum van glascultuur, dat ver over de grenzen vermaard werd...

2019-07-10

golus

ballingschap; verspreiding.

2018-05-03

Epidemiologie

De leer van de verspreiding der ziekten en de omstandigheden die met de verspreiding verband houden.

2019-09-19

propagatie

v. uitbreiding, voortplanting, verspreiding.

2019-07-17

propagation

propagation - v., voortplanting,verspreiding.

2018-11-22

Propagatie

Propagatie - v. voortplanting, uitbreiding, verspreiding.

2018-12-13

Diergeographie

Diergeographie - Zie GEOGRAPHISCHE VERSPREIDING (der dieren).

2019-01-19

Zoögeographie

Zoögeographie - zie GEOGRAPHISCHE VERSPREIDING DER DIEREN.

2019-07-10

divulgatie

divulgatie - v. gmv. ruchtbaarmaking, verspreiding (eener tijding)