Wat is de betekenis van VERSLONZEN?

2023-06-03
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verslonzen

v., forslonzje, forslûnzje.

Direct toegang tot alle 6 resultaten over VERSLONZEN?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verslonzen

(verslonsde, heeft verslonsd), door onzorgvuldige behandeling er slordig uit doen zien en voortijdig verslijten : hij heeft zijn schoenen verslonsd; zij verslonst haar kleren; er verslonsd uit zien, slordig, verwaarloosd.

2023-06-03
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verslonzen

verslonsde, h. verslonsd (door onachtzaamheid bederven).

2023-06-03
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verslonzen

('slonzən) (verslonsde, heeft verslonsd) 1. slordig dragen, verwaarlozen : zijn kleren -. 2. daardoor bederven.

Lees verder
2023-06-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verslonzen

(verslonsde, heeft verslonsd), door onzorgvuldige behandeling bederven en voortijdig verslijten: er verslonsd uitzien.

2023-06-03
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VERSLONZEN

VERSLONZEN - (verslonsde, heeft verslonsd), verwaarloozen, vuil dragen ; door onachtzaamheid bederven : hij heeft zijne schoenen verslonsd; zij ververslonst hare kleeren; er verslonsd uitzien, slordig, verwaarloosd.