Wat is de betekenis van VERSCHALKEN?

1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

verschalken

(verschalkte, heeft verschalkt), 1. te slim af zijn, misleiden, foppen: zich laten ; 2. (door list) vangen: een visje -.

Lees verder
1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verschalken

(verschalkte, heeft verschalkt), 1. te slim af zijn, misleiden, foppen : hij heeft mij verschalkt; zich laten verschalken ; 2. (door list) vangen: een visje verschalken ; — (bij uitbr.) tot het zijne maken, in de wacht slepen ; ook nuttigen, verorberen ; een glaasje verschalken, drinken ; een meisje verschalken, &...

Lees verder
1898
2021-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERSCHALKEN

VERSCHALKEN - (verschalkte, heeft verschalkt), misleiden, foppen : hij heeft mij verschalkt; bedriegen, oplichten : zich laten verschalken; vangen : een vischje verschalken ; een glaasje verschalken, drinken; een meisje verschalken, onteeren. VERSCHALKING, v. Gen).

1898
2021-01-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Verschalken

zie Bedriegen.