2020-01-26

VEROORLOVEN

VEROORLOVEN - (veroorloofde, heeft veroorloofd), toelaten, vergunnen ; zich veel veroorloven, groote vrijheid nemen. VEROORLOVING, v. het veroorloven, verlof, vergunning.

2020-01-26

Veroorloven

zie Bewilligen, zie Gedoogen.

2020-01-26

veroorloven

veroorloven - Werkwoord 1. (refl) zich ~ zichzelf iets toestaan, gewoonlijk een financiële uitgave Hij kon zich niet meer veroorloven op vakantie te gaan. 2. (refl) zich ~ niet schromen een bepaald gedrag te vertonen De vrijpostigheden die hij zich veroorloofde vielen niet bepaald in goede aarde. Woordherkomst Afgeleid van het verouderde werkwoord oorloven met het...

2020-01-26

veroorloven

veroorloven - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-oor-lo-ven 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ hij veroorloofde zijn kinderen regelmatig een uitstapje Regelmatig werkwoord: ver-oor-lo-ven ik veroorloof jij/u veroorlooft hij/zij veroorlooft wij/zij/jullie veroorloven<...

2019-04-28

Gedoogen — dulden — toelaten — veroorloven

Zich tegen het een of ander niet verzetten. Toelaten heeft de algemeene beteekenis; gedoogen voegt daar het bijdenkbeeld aan toe, dat men wel de macht heeft om zich tegen iets te verzetten, doch het oogluikend toelaat, of werkeloos aanziet. Dulden is het lijdelijk toelaten van iets onaangenaams dat ons aangedaan wordt. Veroorloven veronderstelt dat men geheel uit vrijen wil toelaat, wat men in zijne macht had te weigeren of te beletten. Het nadert meer tot de beteekenis van toestaan, vergunnen....

2019-04-28

Bewilligen — inwilligen — toestaan — toestemmen — ver¬gunnen — veroorloven

Te kennen geven, dat men zich tegen eene daad niet verzet. Toestaan, veroorloven en vergunnen zeggen niets anders dan dat men aan het volbrengen van iets geen hinderpalen in den weg stelt. Gij hebt mij in uwe macht, als gij er dus op blijft aandringen, dan zal ik wel genoodzaakt zijn u die vergunning te verleenen Toestemmen, bewilligen en inwilligen onderstellen eene uitdrukkelijke goedkeuring. (Zie Toestemmenj. Bij inwilligen is de toestemming meer afgedwongen, bij bewilligen meer vrijwillig. V...

2019-07-17

permitteeren

permitteeren - vergunnen, veroorloven.

2019-09-19

permitteren

vergunnen, veroorloven, toestaan.

2017-03-29

Armoede dwingt, rijkdom springt

Met veel geld kan men zich meer veroorloven.

2019-09-19

familiariseren (zich)

zich gemeenzaam maken; zich te veel vrijheden veroorloven. (vrijpostigheid.

2018-11-01

Ongerechtigheid

Ongerechtigheid v. onrechtvaardigheid; — (mv. ...heden), onrechtvaardige daad: allerlei ongerechtigheden begaan, zich veroorloven.

2018-12-06

VERGUNNEN

VERGUNNEN - (vergunde, heeft vergund), toestaan, bewilligen, veroorloven : iem. iets vergunnen; gunsten, voorrechten vergunnen.

2018-09-13

Intimiteit

INTIMITEIT, v. (-en), innigheid, vertrouwelijkheid; intimiteiten, vertrouwelijke mededeelingen; — zich intimiteiten veroorloven, vrijmoedige familiariteit; huiselijkheid.

2018-09-02

Familiariseeren (zich)

FAMILIARISEEREN (ZICH), (familiariseerde zich, heeft zich gefamiliariseerd), zich gemeenzaam maken, vertrouwelijk aanstellen; zich te veel vrijheden veroorloven.

2018-11-22

Oorloven

Oorloven (oorloofde, heeft geoorloofd), veroorloven, toestaan, vergunnen; thans alleen nog in het verl. deelw., zie geoorloofd.

2017-03-31

Halfraam

Halfraam - prostituée die zich slechts de kostprijs van een half raam kan veroorloven. Vandaar dus: onvolwaardige, beginneling.

2019-07-10

permitteeren

permitteeren - bw. gel., veroorloven, vergunnen, toestaan; permitteer! met uw verlof (als men iemand in de rede valt)

2019-09-19

emanciperen

vrijmaken, van lijfeigenschap enz. ontheffen; van burgerlijke of kerkelijke beperkingen ontslaan; zich ~, zich van belemmeringen bevrijden; (ook:) zich te veel vrijheden veroorloven.

2018-12-02

Toestaan

Toestaan - (stond toe, heeft toegestaan), vergunnen, veroorloven, inwilligen : een verzoek toestaan; iem. voorrechten, uitstel toestaan; — gesloten zijn : het huis, de deur staat toe.

2017-01-19

Machiavellianisme schaal

Een testschaal op het Machiavellianisme. Machiavellianisme een vorm van opportunisme en de schaal geeft aan de mate waarin een individu pragmatisch is, emotionele afstand behoudt en gelooft dat doelen middelen kunnen veroorloven. Mensen die hoog scoren op de schaal manipuleren meer, winnen meer en delegeren meer. Zij floreren als ze (1) rechtstreeks met anderen communiceren in plaats van indirect, (2) er weinig regels in een situatie gelden en (3) emotionele zaken met een lage relevantie lage Ma...