Wat is de betekenis van vernuft?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vernuft

vernuft - Zelfstandignaamwoord 1. vindingrijkheid; inventiviteit 2. verstand, intelligentie Woordherkomst van het Middelnederlandse woord vernuft, cognaat met Duits Vernunft Verwante begrippen vernuftig

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vernuft

vernuft - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-nuft 1. vermogen om te denken en te begrijpen ♢ hij is geboren met veel vernuft 1. vals vernuft [zogenaamde scherpzinnigheid] Zelfstand...

Lees verder
1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vernuft

o. (-en), 1. bijzonder scherp verstand, scherpzinnigheid; 2. mens van genie.

Lees verder
1952
2021-12-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vernuft

s.n., fornimstigens, snoadens.

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vernuft

o. (-en), 1. verstand; — meer in ’t bijz. scherp verstand, vermogen om iets ingewikkelds uit te denken of te doorgronden, scherpzinnigheid, geestigheid : iem. van veel vernuft; de scheppingen van het menselijk vernuft ; een prachtig staaltje van het vernuft van onze technici: —vals vernuft, gemaakte, gezochte geestig...

Lees verder
1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

vernuft

o., bet. 2 vernuften (1 het vermogen om iets uit te denken; scherpzinnigheid, oorspronkelijkheid, vindingrijkheid; 2 man van genie): 1. een schepping van het menselijk vernuft; vals vernuft, gezochte geestigheid; 2. de vernuften der 17e eeuw.

Lees verder
1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERNUFT

VERNUFT - o. vermogen om iets te verstaan, doch inz. de gave om iets uit te denken, scherpzinnigheid, geestigheid : iem. van veel vernuft; dat is met veel vernuft gedaan; —valsch vernunft, gemaaktheid, valsche geestigheid, gedwongen aardigheid ; —, o. (-en), verstandig, scherpzinnig persoon : een der grootste vernuften van onzen tijd.

Lees verder
1898
2021-12-05
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Vernuft

zie Geest.

1870
2021-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vernuft

Vernuft is een woord, dat veelal gebezigd wordt in de beteekenis van genie (zie aldaar). Zelfs werd het woord ingenieur door onzen Hooft in het Nederlandsch overgezet door vernufteling.