2020-04-07

Vermogensratio’s

Deze categorie financiële kengetallen draait om de weerbaarheid van de onderneming, oftewel de mate waarin de onderneming financiële tegenwind kan doorstaan. Hier worden twee van de belangrijkste vermogensgerelateerde kengetallen genoemd. - Solvabiliteitsratio: Het vreemd vermogen gedeeld door het eigen vermogen (EV/VV). Dit kengetal geeft de mate aan waarin de onderneming afhankelijk is van eigen vermogen of van externe financiering. Een hoge solvabiliteit betekent dat de onderneming een groter...