Wat is de betekenis van Verluchten?

2023-12-08
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

verluchten

ventileren Dek je bed niet meteen op. Leg de lakens op de achterkant van het bed, zet een raam open en laat de kamer even verluchten. (Libelle) Wordt beschouwd als een purisme. Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 5 Vlaamsheid: 5

2023-12-08
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Verluchten

Zie illumineren.


Direct alle 9 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-08
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

verluchten

(verluchtte, heeft verlucht) luchten, ventileren: de kamer verluchten De bewoners konden het vuur zelf doven, zodat de brandweer zich kon beperken tot het verluchten van de woning. - HN, 26-11-2002.

2023-12-08
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

verluchten

1. (Een kamer) luchten, ventileren. Hij zal mijn kamer verluchten en boenen, mijn bed opmaken (welk?) mijn schoenen poetsen, mijn broek oppersen, mijn sokken wassen, JONCKHEERE 1957, 10. Opm.: In de standaardt., hoewel w.g., wel m. betr. t. kleren e.d.: laten doorwaaien, uitluchten. 2. (Een boek e.d.) illustreren. De bekende Nederlander A...

2023-12-08
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verluchten

v., forloftigje, forsier(j)e.

2023-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verluchten

(verluchtte, heeft verlucht), (een handschrift) versieren met initialen en miniaturen in kleur en verguldsel; — (bij uitbr.) illustreren: een fraai verluchte uitgave.

2023-12-08
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verluchten

I. verluchtte, h. verlucht (uitluchten): een kleed verluchten; refl. ik moet mij eens verluchten, wat lucht gaan scheppen. II. verluchtte, h. verlucht (vertaling van Lat. illuminare, illustrare: een boek met tekeningen versieren).

2023-12-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verluchten

I. (verluchtte, heeft verlucht) 1. in de wind hangen, uitluchten: een kleed -. 2. zich-, een luchtje gaan scheppen: ik moet mij eens -. II. (verluchtte, heeft verlucht) [vertaling van Lat. illuminare] met tekeningen, vignetten versieren, illustreren: een boek met gekleurde platen.

2023-12-08
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Verluchten

VERLUCHTEN - (verluchtte, heeft verlucht), aan den wind blootgeven, laten doorwaaien, uitluchten; (fig.) zich eens verluchten, een luchtje scheppen, gaan wandelen. VERLUCHTING, v. (-en), het verluchten, uitluchting.