Wat is de betekenis van Verlating van hulpbehoevenden?

2024-07-16
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verlating van hulpbehoevenden

Verlating van hulpbehoevenden - In artt. 255— 260 Sr. worden strafbaar gesteld hij, die opzettelijk iemand, tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloozen toestand brengt of laat (255), en hij, die een kind beneden den leeftijd van 7 jaren te vondeling legt of, met het oogmerk om er...

2024-07-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verlating van hulpbehoevenden

het verlaten in hulpeloze toestand van iemand tot wiens onderhoud of verzorging men verplicht is. Dergelijke verlating wordt gestraft met maximaal twee jaar gevangenisstraf (artt. 225-261 WStr). Het verlaten van kinderen om er zich van te ontdoen: vondeling.In België is strafbaar te vondeling leggen en verlaten van kinderen of onbekwamen die n...