Wat is de betekenis van VERKWISTEN?

2019
2021-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verkwisten

verkwisten - Werkwoord 1. (ov) iets gebruiken zonder dat je het goed of volledig benut Je tijd verkwisten. Woordherkomst afgeleid van kwisten met het voorvoegsel ver-

Lees verder
1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

verkwisten

(verkwistte, heeft verkwist), verspillen, op overdadige wijze uitgeven, op onnutte of lichtzinnige wijze besteden: zijn geld —.

1952
2021-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verkwisten

v., forkwistje, -bargje, -bruije, -diggelje, -dingelje, -grieme, -dwaen, -fiterje, -mâlkje, -maskje, -poepelje, -smite, -skite, -pankoekje, (der) trochbringe der trochjeije, to siik bringe, tobringe, op 'e hoarnen nimme; de boel —, de boel oer de balken smite, troch it goatsgat jeije; -d, rûch op 'e...

Lees verder
1950
2021-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verkwisten

(verkwistte, heeft verkwist), verspillen, op overdadige wijze uitgeven, op onnutte of lichtzinnige wijze besteden of te loor doen gaan : zijn tijd, zijn geld verkwisten ; ik zal daar geen -papier meer aan verkwisten.

1937
2021-12-08
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verkwisten

verkwistte, h. verkwist (verspillen, overdadig, op onnuttige, lichtzinnige wijze gebruiken): zijn geld verkwisten aan.

1910
2021-12-08
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Verkwisten

Verkwisten - de lichtzinnige, zinnelooze verspilling van het vermogen. Zoolang daardoor de belangen van den derden niet benadeeld, de openbare zedelijkheid niet gekwetst, of de openbare veiligheid niet in gevaar gebracht worden, vermag de wet daartegen niets. In geval echter van faillissement heeft de verkwister zich deswege te verantwoorden. Bloed...

Lees verder
1898
2021-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERKWISTEN

VERKWISTEN - (verkwistte, heeft verkwist), verspillen, op onnutte of lichtzinnige wijze, te ruim zijn in het gebruik van iets : zijn tijd, zijn geld verkwisten; zijne gezondheid verkwisten. VERKWISTING, v. (-en), het verkwisten; verspilling, doorbrenging.

1898
2021-12-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Verkwisten

zie Doorbrengen.