2019-10-21

Verkoopbaar, vervreemdbaar

Verkoopbaar, vervreemdbaar - is in het algemeen elk roerend of onroerend goed, dat niet voor een schuld verbonden of op andere wijze onverkoopbaar of onvervreemdbaar geworden is. Meer bepaald noemt men goederen, die door aard, qualiteit, vorm of behoefte reden geven, dat er gemakkelijk een kooper voor te vinden zal zijn, verkoopbaar. Daarentegen zijn goederen, die groote gebreken hebben, of zelfs die, waaraan op het oogenblik geene behoefte bestaat, ook schoon zij wat qualiteit, enz. betreft nie...