Wat is de betekenis van Verknochtheid?

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verknochtheid

v., innige gehechtheid, toewijding.

2024-02-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

VERKNOCHTHEID

heet de enge betrekking tussen twee burgerlijke rechtsgedingen, die aanleiding kan geven tot voeging van het ene bij het andere, wanneer zij voor dezelfde rechter aanhangig zijn (art. 159 W.v.B.Rv.), of tot verwijzing, wanneer zij voor verschillende rechters aanhangig zijn (art. 158 W.v.B.Rv.). De voeging of verwijzing heeft vereenvoudiging, kosten...

2024-02-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verknochtheid

Verknochtheid - (connexiteit), zie SAMENVOEGING en VERWIJZING.

2024-02-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verknochtheid

v., 1. innige gehechtheid, toewijding; 2. (recht) connexiteit, samenhang. In het recht is verknochtheid een zodanig verband tussen verschillende zaken, dat een beslissing in de ene zaak rechtstreeks en noodzakelijk op die in een andere van invloed zal zijn. Dienen de zaken voor dezelfde rechter, dan kan voeging worden aangevraagd, bij die voor v...