Wat is de betekenis van Verificatievergadering?

2007
2021-01-27
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Verificatievergadering

Een verificatievergadering is een: 1. vergadering waarin de lead manager bij de emittent verifieert of de in het prospectus op te nemen informatie juist en volledig is. 2. bijeenkomst van gefailleerde, curator, rechter-commissaris en crediteuren op grond van de faillissementswet.

Lees verder
2003
2021-01-27
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

verificatievergadering

verificatievergadering - Wanneer bij een faillissement nog voldoende van de boedel over is, wordt tijdens de verificatievergadering besloten welke vorderingen worden erkend, welke voorwaardelijk worden toegelaten en welke worden betwist.

1993
2021-01-27
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Verificatievergadering

vergadering van schuldeisers, waarin vorderingen op echtheid worden onderzocht

1973
2021-01-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

verificatievergadering

v. (-en), vergadering van schuldeisers met de debiteur, onderrechterlijke leiding, voor het verifiëren van de schuldvorderingen op een gefailleerde.

1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verificatievergadering

v. (-en), vergadering van schuldeisers met de debiteur, onder rechterlijke leiding, tot het verifiëren der schuldvorderingen op een gefailleerde.

1933
2021-01-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Verificatievergadering

(Ned. faillissements-recht), vergadering van schuldeischers, door den curator voorbereid en door den rechter-commissaris voorgezeten, waarbij de ingediende vorderingen worden onderzocht en behoudens geschil (➝ Renvooi-proces) vastgesteld, een aangeboden ➝ accoord of voorstel tot voortzetting van het bedrijf wordt behandeld en de curator verslag van...

Lees verder
1916
2021-01-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Verificatievergadering

Verificatievergadering - zie FAILLISSEMENT.

Gerelateerde zoekopdrachten