Wat is de betekenis van Verificatie-vergadering?

1910
2021-01-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Verificatie-vergadering

Verificatie-vergadering - de door den curator in het faillissement uitgeschreven vergadering der crediteuren van den failliet, waarop hun vorderingen, door hen bij den curator ingediend, nader worden geregeld en vastgesteld. De faillietverklaarde is op deze vergadering eveneens tegenwoordig om de noodige inlichtingen te verschaffen.