Wat is de betekenis van verhang?

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verhang

verhang - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van verhangen ♢ Ik verhang 2. gebiedende wijs van verhangen verhang! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van verhangen verhang je?...

2023-12-06
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

verhang

Helling van een wateroppervlak, de verhouding tussen het verval en de afstand waarover gemeten wordt. Wordt in de bouw vooral gezegd van grondwater. Vgl. afschot.


Direct alle 15 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Verhang

helling van een wateroppervlakte

2023-12-06
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

verhang

hoogteverschil tussen twee punten aan een rivier in verhouding tot de afstand tussen die twee punten. Het verhang geeft dus een nauwkeurig inzicht in het verval.

2023-12-06
Watersport A-Z

Kramer en de Bruin (1971)

Verhang

Verhang - de helling van een wateroppervlak over een bepaalde afstand. Door het verhang stroomt het water in een rivier. Op de Waal is het verhang 1/11500, d.w.z. 1 meter over een afstand van 11,5 km.

2023-12-06
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Verhang

De verhouding tussen de drukhoogte, die water nodig heeft om een bepaalde weg te kunnen doorstromen, en de lengte van die weg. Het v. wordt gewoonlijk aangegeven met de letter I en is dus gelijk aan h/L. De drukhoogte h is bij de stroming van open water het verschil in waterspiegelhoogte; bij een stroming door buizen moet dit drukhoogteverschil gem...

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verhang

o., helling van een wateroppervlakte, de verhouding tussen het verval en de afstand waarover het verval gemeten is ; het verhang van een meer, door opstuiving door de wind veroorzaakte helling.

2023-12-06
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Verhang

verhouding tussen het verschil in hoogte van de waterspiegel van een rivier op twee plaatsen en de onderlinge afstand dier plaatsen.

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verhang

o. (aardr. breuk, die de helling v. d. waterspiegel aangeeft; hellende stand v. h. wateroppervlak; verhouding van het verval).

2023-12-06
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Verhang

i/d aardrijksk.: breuk, waardoor de helling v/d waterspiegel wordt aangegeven; verhouding tusschen het verval en den afstand v. 2 plaatsen v. eenzelfde rivier.

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Verhang

➝ Rivier, Verval.

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verhang

(vər’hang) o. 1. Eig. ongelijke stand van een watervlakte : het van een rivier; het van een meer ten gevolge van de wind. 2. Metn. verhouding van het verval.

2023-12-06
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verhang

Verhang - zie RIVIER.

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verhang

o., de helling van een wateroppervlak in een bepaald punt of over een bepaalde afstand. Meestal kan alleen bij stromend water van verhang gesproken worden. Het is stroomopwaarts het grootst.Er bestaat een nauw verband tussen stromingssnelheid, verhang en dwarsprofiel. Verhang van een meer kan ontstaan door windopstuwing.

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VERHANG

VERHANG - o. ongelijke stand van eene watervlakte : het verhang eener rivier ; (ook) het verhang van een meer, door opstuiving van den wind veroorzaakt.