Synoniemen van Vergeven

2019-10-20

Vergeven

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen, de woorden die Jezus sprak toen hij aan het kruis genageld werd; (schertsend) uitroep als commentaar op onbegrijpelijke, afkeurenswaardige uitspraken of handelingen van anderen. Jezus werd aan het kruis genageld, evenals twee misdadigers die links en rechts van hem aan een kruis werden gehangen. Over degenen die dit deden sprak Jezus toen tot God: ‘Jezus zei: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”’ (Lucas 23:34, NBV)...

2019-10-20

vergeven

vergeven - Werkwoord 1. (ov) vergiffenis schenken, een kwade daad niet toerekenen 2. (ov) iemands gezondheid schaden door het toedienen van vergift vergeven - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van vergeven Woordherkomst Afgeleid van geven met het voorvoegsel ver-. Synoniemen [2]:vergiftigen

2019-10-20

vergeven

vergeven - onregelmatig werkwoord uitspraak: ver-ge-ven 1. het iemand niet meer kwalijk nemen ♢ zij was heel brutaal destijds, maar ik heb het haar vergeven 1. vergeef mij! [pardon!] 2. door vergif doden ♢ ze hebben hem vergeven met al die medicijnen

  • 2019-10-20

    VERGEVEN

    VERGEVEN - (vergaf, heeft vergeven), aan een ander geven, weggeven: hare hand is nog niet vergeven, zij is nog niet verloofd.; zij heeft nog een paar dansen te vergeven, vrij ; — vergiffenis schenken (aan); vergeef het mij; ik kan mij zelven nooit vergeven, dat ik...; vergeef ons onze schulden; — niet euvel duiden: vergeef mij ? (beleefdheidsuitdrukking : pardon!); — slecht geven (de kaart); — opnieuw geven : een ambt vergeven, opdragen ; — vergiftigen, vergif ingeven ; door gif doen s...