2020-04-06

Vergeten

Vergeten is aan de orde als men iets niet meer weet. Vergeten wordt ook wel het proces genoemd waarbij informatie niet wordt opgeslagen in het geheugen. Vergeten wordt in verband gebracht met het declaratieve geheugen, ook wel het langetermijngeheugen genoemd. Het langetermijngeheugen slaat de kennis op van feiten en gebeurtenissen. Wanneer men bepaalde feiten niet meer weet, wordt dat vergeten genoemd. Maar vergeten kan ook in een andere context worden geplaatst: zo kan iemand een taak hebben d...

2020-04-06

vergeten

vergeten - Werkwoord 1. uit het geheugen verloren gaan Ik ben je naam vergeten; hoe heet je ook al weer? 2. niet gedaan hebben Hij was vergeten om het pak melk te halen uit de supermarkt. Verwante begrippen veronachtzamen

2020-04-06

vergeten

vergeten - onregelmatig werkwoord uitspraak: ver-ge-ten 1. niet doen terwijl je het eigenlijk wel moest doen ♢ ik heb vergeten de brief te posten 1. voor ik het vergeet ... [ik geef het eerst maar even door] 2. uit het geheugen verliezen ♢ ik ben zijn naam vergeten ...

2020-04-06

vergeten

De gegevens uit de herinnering of uit het geheugen kwijtraken.

2020-04-06

Vergeten

Het begrip vergeten heeft 2 verschillende betekenissen: 1. vergeten - VERGETEN - (vergat, heeft en is vergeten), de herinnering, het geheugen van iets verliezen : eene les, een woord, iem. vergeten; — alles is vergeten en vergeven, er wordt niet meer aan gedacht en het wordt niet gestraft; — ik heb mijn boek vergeten, verzuimd het mede te brengen; ik ben mijn les vergeten, ze is mij uit het geheugen gegaan ; — ik vergat (liet na) u te zeggen, dat...; — zich vergeten,...

2020-04-06

vergeten

(vər'ge:tən) I. (vergat, heeft vergeten) 1. laten liggen : ik heb mijn bril -. → sleutel. 2. verzuimen : ik vergat u te zeggen dat...; ik heb die brief te posten 3. z i c h -, buiten zichzelf raken : zich van opgewondenheid. Tgst. zich herinneren. II. (vergat, heeft en is vergeten) uit het geheugen kwijtraken ; ik heb. ben die biezonderheid -; alles is - en vergeven, er wordt niet meer aan gedacht en er wordt niet gestraft ; hij heeft hier niets -, hij heeft hier niets te stellen....