Wat is de betekenis van Vergelijkbaarheid?

2024-05-27
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Vergelijkbaarheid

De onderneming dient elk jaar dezelfde grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat te gebruiken, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen die een wijziging rechtvaardigen.

2024-05-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)