Wat is de betekenis van vergadering?

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vergadering

vergadering - Zelfstandignaamwoord 1. een georganiseerde bijeenkomst voor bespreking en overleg Door zijn toedoen ging de vergadering een half uur later van start. Woordherkomst Naamwoord van handeling van vergaderen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen meeting Verwan...

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vergadering

vergadering - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-ga-de-ring 1. het bij elkaar komen om ergens over te praten ♢ de voorzitter opent de vergadering Zelfstandig naamwoord: ver-ga-de-ring de vergadering ...


Direct alle 12 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Vergadering

Verzamelnaam voor allerlei vormen van formeel groepsoverleg met als doel informatie verstrekken / uitwisselen, ideeën en meningen uitwisselen, een besluit nemen of taken verdelen. Vaak is een vergadering multidisciplinair, d.w.z. vanuit verschillende disciplines (bijvoorbeeld pedagogen, sportleiders en bewegingsagogen). Een vergadering kenmerk...

2023-12-09
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Vergadering

Degene die zich in een vergadering hoort praten, zou in het dagelijkse leven geen holle frasen moeten verkopen, omdat hij dan als een praatjesmaker gezien zou kunnen worden, of in ieder geval als een niet al te betrouwbaar mens. (Zie ook ‘Toespraak’).

2023-12-09
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vergadering

s., gearkomste, gearsit, gearleger, forgearring, byienkomst.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vergadering

v. (-en), 1. het vergaderen; 2. het bijeenkomen : recht van vergadering, de bevoegdheid om met anderen samen te komen ter gemeenschappelijke beraadslaging of handeling; 3. georganiseerde bijeenkomst van personen : een vergadering beleggen, bijeenroepen, openen, leiden, sluiten., opheffen; staande (gedurende) de vergadering ; sche...

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vergadering

v. vergaderingen (het vergaderen; de vergaderplaats; de vergaderde menigte): een vergadering bijeenroepen, uitschrijven; de vergadering sluiten, openen; vergadering met debat.

2023-12-09
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Vergadering

Recht van vergadering (Ned. recht) vindt zijn grondslag in art. 9 der Grondwet. De uitoefening van dit recht wordt (vlg. dit art.) geregeld en beperkt in het belang der openbare orde. De wet van 22 April 1855 Stbl. 32 bepaalt dienaangaande het volgende. Voor openbare vergaderingen tot beraadslaging in de openlucht is vergunning van den burgemeester...

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vergadering

(vər'ga:dəring) v.(-en; -etje) I. Eig. het vergaderen, bijeenkomst: een beleggen, bijeenroepen, houden, ophef jen, schorsen, sluiten, uitstellen, verdagen: staande de de wordt hervat. II. Metn. 1. vergaderde personen. 2. vergaderplaats : naar de gaan.

2023-12-09
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vergadering

Vergadering - samenkomst ter gemeenschappelijke beraadslaging of handeling. Art. 18 der algemeene beginselen, voorafgaande aan de staatsregeling van 1798 kende allen burgers het recht toe te vergaderen, ter onderlinge voorlichting, ter opwekking van vaderlandsliefde en ter nauwer verbintenis aan de staatsregeling. De volgende grondwetten en ook de...

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vergadering

v. (-en), 1. het vergaderen; 2. het bijeenkomen: recht van vergadering, de wettelijke bevoegdheid om met anderen samen te komen ter gemeenschappelijke beraadslaging; 3. georganiseerde bijeenkomst van personen: een vergadering beleggen; 4. de vergaderde personen en de plaats van bijeenkomst: waar is de vergadering? In Nederland en België is voo...

2023-12-09
Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Vergadering

z.n.v. - Het tegen elkander komen van twee stukken van inhouten. Vergadering van een korte vrang en een onderbuikstuk. De vergaderingen worden loodrecht op het inhout gericht.