2019-05-27

Verelendung

Verelendung is het in steeds slechtere sociale omstandigheden geraken.