2019-09-17

Verelendung

Verelendung is het in steeds slechtere sociale omstandigheden geraken.