2019-07-22

Verelendung

Verelendung is het in steeds slechtere sociale omstandigheden geraken.