Wat is de betekenis van Verelendung?

1994
2022-08-14
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Verelendung

Verelendung is het in steeds slechtere sociale omstandigheden geraken.