Wat is de betekenis van VERDORVEN?

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verdorven

verdorven - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van verderven Woordherkomst voltooid deelwoord van verderven maar met een klinkerwisseling e-o (IPAː /ɛ/ - /ɔ/)

2024-07-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verdorven

adj., fordoarn.

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verdorven

bn. (-er, -st), bedorven in zedelijke zin, slecht: een verdorven mens ; in deze verdorven eeuw; een verdorven hart.

2024-07-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verdorven

bn. (geheel of in de grond bedorven): de verdorven jeugd, zedelijk bedorven.

2024-07-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verdorven

(vər'dorvən) bn. en bw. (–er, –st) 1. geheel bedorven. 2. onzedelijk : een – jongen.

2024-07-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verdorven

bn. (-er, -st), bedorven in zedelijke zin, slecht: een verdorven mens.

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VERDORVEN

VERDORVEN - bn. (-er, -st), bedorven; (fig.) onzedelijk : een verdorven mensch ; in deze verdorven eeuw; een verdorven hart. VERDORVENHEID, v. bederf, onzedelijkheid, ontaarding ; zedenbederf ; de verdorvenheid is groot

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)