Wat is de betekenis van Verdienstelijkheid der goede werken?

1933
2021-04-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.