2020-02-20

Verdieneis

De verdieneis - ook wel inkomenseis - is een term uit de Wet WIA en vormt een stimulans voor de WGA-gerechtigde om zoveel mogelijk te verdienen met werken. Een WGA-uitkering (onderdeel van de Wet WIA) bestaat uit twee fases. Als een arbeidsongeschikte – na het doorlopen van de wachttijd van minimaal 104 weken - voldoet aan de zogenaamde referte-eis dan vangt de WGA-uitkering aan met een loongerelateerde uitkering (LGR). Deze LGR heeft een opbouwkarakter en kent een minimale en een maximale du...