Wat is de betekenis van VERDERVEN?

2023-06-03
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verderven

verderven - Werkwoord 1. (ov) voorgoed bederven, te gronde richten Zij verdierf het land met haar hoererij. Woordherkomst afgeleid van derven met het voorvoegsel ver-

Lees verder

Direct toegang tot alle 8 resultaten over VERDERVEN?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-03
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

verderven

De vloek bloed van Christus verderf mij (als niet...)! werd oorspronkelijk als vrome wens gebruikt. De godheid wordt aangeroepen om op staande voet te straffen, als men gelogen heeft. Ijdel gebruik en meineed maken de zelfverwensing tot uitroep van verontwaardiging, woede enz. en tot vloek.

Lees verder
2023-06-03
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verderven

v., fordjerre, fordoar, fordoarn.

2023-06-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verderven

(verdierf, heeft en is verdorven), I. 0noverg., (veroud.) te gronde gaan ; II. overg., 1. bederven (in alg. zin thans alleen gew. en in ongewone stijl): de vreugde verderven; — 2. (de gewone bet.) bederven in zedelijke zin, ondermijnen; (spr.) kwade samensprekingen verderven de goede zeden (vgl. Verdorven 3. te gronde...

Lees verder
2023-06-03
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verderven

verdierf, h., i. verdorven (bederven; ondermijnen, vernielen): ziel en lichaam verderven.

2023-06-03
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verderven

(vər'dervən) (verdierf, heeft verdorven) ondermijnen, vernietigen, bederven : kwade gesprekken – de goede zeden.

2023-06-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verderven

(verdierf, heeft en is verdorven), bederven in de zedelijke zin, ondermijnen; te gronde richten.

2023-06-03
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VERDERVEN

VERDERVEN - (verdierf, heeft en is verdorven), (thans gewoonlijk) bederven: een enkel woord verdierf alles; de vreugde verderven ; — vernielen, ondermijnen (inz. fig.): (spr.) kwade samensprekingen verderven de goede zeden. VERDERVING, v. (-en), verderfenis.

Lees verder