Wat is de betekenis van verder?

2019
2022-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verder

verder - Bijvoeglijk naamwoord 1. een overig deel uitmakend Ze werd direct van verdere deelname uitgesloten. verder - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de vergrotende trap van ver Verwante begrippen bovendien, overigens, trouwens, voor de rest, voorts

Lees verder
2018
2022-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verder

verder - bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: ver-der 1. wat nog over is ♢ hij is van verdere deelname uitgesloten 1. na dat andere ♢ verder gebeurde er niets meer ...

Lees verder
1973
2022-01-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

verder

bn. en bw., vergr. tr. van ver; in fig. betekenis niet meer als vergr. tr. gevoeld; 1. zijn beloop in de tijd voortzettend; zijn – (e) leven; 2. later in de tijd, vervolgens: hoe ging het –? 3. ter aanduiding van een volgorde, nader, later: iemands verdere bevelen afwachten; het verdere schenk ik je; voorts: – moet u weten, dat; 4...

Lees verder
1952
2022-01-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verder

adv., fierder(s), fierdersoan.

1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verder

bn. bw., vergr. trap van ver (zie voor de eig. bet. aldaar); in oneig. bet. niet meer als vergr. trap gevoeld. 1. later in de tijd (komend), vervolgens: hoe ging het verder ? en verderf 2. ter aanduiding van een volgorde, nader, later : iemands verdere bevelen afwachten ; — overig : verdere zwarigheden waren er niet...

Lees verder
1937
2022-01-20
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verder

1 bn. (comparatief van ver): ik wacht uw verdere bevelen, nadere, latere; 2 bw. (1 meer; 2 daarna; 3 daarenboven): 1 verder kan hij niets meer; 2 en verder ging het op dezelfde wijze; 3 verder dient gij te weten; 3 verdere, o. (het overige; dat, wat volgen moet): het verdere kunt ge raden.

Lees verder
1898
2022-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERDER

VERDER - bn. bw. vergr. trap van VER : die weg is verder; een verder land; — (fig.) nader, later: iemands verdere bevelen afwachten; verder berichten, mededeelen, verklaren; verdere zwarigheden waren er niet; — doorgaan met: verder lezen, schrijven, rekenen; hij beloofde verder voor het kind te zorgen;. — meer : verder kan ik niet...

Lees verder