2020-02-25

verder

verder - Bijvoeglijk naamwoord 1. een overig deel uitmakend Ze werd direct van verdere deelname uitgesloten. verder - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de vergrotende trap van ver Verwante begrippen bovendien, overigens, trouwens, voor de rest, voorts

2020-02-25

verder

verder - bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: ver-der 1. wat nog over is ♢ hij is van verdere deelname uitgesloten 1. na dat andere ♢ verder gebeurde er niets meer 2. naast dat wat al genoemd is ♢ wat heb je me verder nog te vertellen? ...

2020-02-25

VERDER

VERDER - bn. bw. vergr. trap van VER : die weg is verder; een verder land; — (fig.) nader, later: iemands verdere bevelen afwachten; verder berichten, mededeelen, verklaren; verdere zwarigheden waren er niet; — doorgaan met: verder lezen, schrijven, rekenen; hij beloofde verder voor het kind te zorgen;.— meer : verder kan ik niets doen; morgen zullen wij verder spreken; — daarna : hoe ging ’t verder ?; — daarenboven: verder moet gij weten, dat...; en zoo verder, enzoovoort.

2020-02-25

verder

('verdər) [komp. van ver] I. bn. en bw. 1. op grotere afstand, meer verwijderd : een – eiland. 2. later, nader : iemands –e bevelen afwachten. II. bw. 1. voort : spreek niet –; en zo –; immer – en – gaan. →: schrede. 2. voortaan, later : – wil ik er niets meer mede te maken hebben. 3. meer : – kan ik niets doen. 4. daarna : hoe ging het –? 5. daarenboven : – moet je weten dat...