Wat is de betekenis van VERDELGEN?

2024-02-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verdelgen

v., (for)dylgje, útroegje, -roeije.

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verdelgen

(verdelgde, heeft verdelgd), uitroeien, vernielen, doden: Ik zal den mens verdelgen van den aardbodem (Gen. 0:7); onkruid, ongedierte verdelgen.

2024-02-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verdelgen

verdelgde, h. verdelgd (uitroeien, vernietigen): insecten verdelgen, ongedierte verdelgen.

2024-02-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verdelgen

(vər'delgən) (verdelgde, heeft verdelgd) uitroeien, vernietigen, doden : insekten –.

Wil je toegang tot alle 6 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verdelgen

(verdelgde, heeft verdelgd), uitroeien, vernielen, doden: onkruid, ongedierte verdelgen.

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VERDELGEN

VERDELGEN - (verdelgde, heeft verdelgd), uitroeien, vernielen, dooden: onkruid, ongedierte verdelgen. VERDELGING, v. (-en), uitroeiing, vernieling.