Wat is de betekenis van Verdachte?

2019
2021-06-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verdachte

verdachte - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) iemand die mogelijk een misdaad gepleegd heeft, maar daarvan nog niet veroordeeld is De verdachte werd ondervraagd door de politie. verdachte - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van verdacht Woord...

Lees verder
2018
2021-06-24
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Verdachte

Vóór het begin van de vervolging is het degene van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht. Zie ook: Strafbaar feit

Lees verder
2018
2021-06-24
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Verdachte

Een verdachte is iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over een "redelijk vermoeden van schuld".

2018
2021-06-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verdachte

verdachte - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-dach-te 1. wie iets strafbaars zou hebben gedaan ♢ de verdachte van het stenen gooien moest voor de rechter verschijnen Zelfstandig naamwoord: ver-dach-te de verdachte...

Lees verder
2016
2021-06-24
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Verdachte

Iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over “een redelijk vermoeden van schuld”. Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij onherroepelijk is veroordeeld.

2013
2021-06-24
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Verdachte

Een persoon wordt aangemerkt als verdachte wanneer er een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat deze persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. Artikel 27 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering stelt: "Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden...

Lees verder
2000
2021-06-24
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Verdachte

Degene van wie uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat van schuld aan een strafbaar feit.

1992
2021-06-24
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

verdachte

Iemand tegen wie een redelijk vermoeden van schuld bestaat aan enig strafbaar feit.

1981
2021-06-24
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

verdachte

Is er een strafbaar feit gepleegd, dan is verdachte degene ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat hij het feit heeft begaan. Gaat het om een zwaarder misdrijf, dan kan door de politie tot zijn aanhouding worden overgegaan. In de rechtszaal heet ook verdachte degene die voor de strafrechter terechtsta...

Lees verder
1973
2021-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

verdachte

v./m. (-n), persoon die op grond van feiten en omstandigheden van het begaan van een strafbaar feit verdacht wordt; vervolgens: tegen wie de strafvervolging gericht is. (e) Iemand die geen verdachte is in de zin van de wet, kan niet worden aangehouden, noch worden gefouilleerd, noch in verzekering worden gesteld. De strafrechtelijke vervolging vang...

Lees verder
1950
2021-06-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verdachte

gemeensl. (-n), persoon die van een strafbaar feit verdacht wordt en vervolgens, tegen wie de strafvervolging gericht is, die terecht staat (vgl. W. v. Sv., b. I, t. II; in het vroegere Wetb. werd onderscheid gemaakt tussen beklaagde en verdachte, en het laatste alleen gebruikt voordat,,rechtsingang was verleend”).

Lees verder
1949
2021-06-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Verdachte

(1), vóór vervolging door het O.M.: degene, tegen wie een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit bestaat; (2) daarna: degene tegen wie de vervolging is gericht (Sv. art. 27).

Lees verder
1933
2021-06-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Verdachte

→ Beschuldigde.

1933
2021-06-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Verdachte

Vlg. Ned. recht is, voordat een strafvervolging is aangevangen, ieder, te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een bepaald strafbaar feit voortvloeit. Na aanvang der strafvervolging is v. degene, tegen wien deze is gericht. Verdachte is niet tot antwoorden verplicht; hij behoeft daarop echter voor zijn ve...

Lees verder