2019-09-23

Verdachte

Een persoon wordt aangemerkt als verdachte wanneer er een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat deze persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. Artikel 27 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering stelt: "Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit." Uit deze wettelijke omschrijving van een verdachte valt op te maken dat een persoon niet zomaar als...

Lees verder
2019-09-23

Verdachte

Vóór het begin van de vervolging is het degene van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht. Zie ook: Strafbaar feit

2019-09-23

Verdachte

Een verdachte is iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over een "redelijk vermoeden van schuld".

2019-09-23

Verdachte

Iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over “een redelijk vermoeden van schuld”. Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij onherroepelijk is veroordeeld.

2019-09-23

verdachte

Iemand tegen wie een redelijk vermoeden van schuld bestaat aan enig strafbaar feit.

2019-09-23

Verdachte

Degene van wie uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat van schuld aan een strafbaar feit.

2019-09-23

verdachte

verdachte - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) iemand die mogelijk een misdaad gepleegd heeft, maar daarvan nog niet veroordeeld is De verdachte werd ondervraagd door de politie. verdachte - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van verdacht Woordherkomst Afgeleid van verdacht met het achtervoegsel -e

Lees verder
2019-09-23

verdachte

verdachte - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-dach-te 1. wie iets strafbaars zou hebben gedaan ♢ de verdachte van het stenen gooien moest voor de rechter verschijnen Zelfstandig naamwoord: ver-dach-te de verdachte de verdachten

Lees verder