Wat is de betekenis van verbrijzelen?

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verbrijzelen

verbrijzelen - Werkwoord 1. (ov) in vele kleine brokstukken breken Met een slag van zijn moker verbrijzelde de bruut het been van zijn slachtoffer. Woordherkomst Afgeleid van het verouderde werkwoord brijzelen met het voorvoegsel ver-

2024-07-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verbrijzelen

verbrijzelen - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-brij-ze-len 1. helemaal in kleine stukken slaan ♢ hij verbrijzelde de steen met een hamer 1. een verbrijzeld lichaamsdeel [waarvan het bot in klei...

2024-07-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verbrijzelen

v., for-, tobrizelje, togruzelje, -grûzje, -moarzelje, -knetterje.

2024-07-22
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verbrijzelen

(verbrijzelde, heeft en is verbrijzeld), 1. tot kleine stukjes slaan, vergruizen, vermorzelen : glas, een beeld verbrijzelen ; zij werden verbrijzeld In de poort (Job 5:4); — (fig.) verpletteren: dat bericht .heeft haar hart verbrijzeld,; 2. in kleine stukjes uiteenvallen of daarin verdeeld worden.

2024-07-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verbrijzelen

verbrijzelde, h. verbrijzeld (stukslaan, vermorzelen, tot gruis maken): met een moker iets verbrijzelen; fig. een verbrijzeld hart, rouwmoedig.

2024-07-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verbrijzelen

(vər'brijzələn) (verbrijzelde, heeft verbrijzeld) 1. tot gruis slaan : met een moker iets –. Syn. →: breken. 2. door leed, smart ternederdrukken : een verbrijzeld hart.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verbrijzelen

(verbrijzelde, heeft en is verbrijzeld), stukslaan, vergruizen, vermorzelen.