Wat is de betekenis van Verborgenheid?

2024-07-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

verborgenheid

verborgenheid - Het verstopt of verborgen zijn.

2024-07-25
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

verborgenheid

geheim, mysterie.

2024-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verborgenheid

v. (...heden), 1. het verborgen-zijn; — geheimheid; . geheim, mysterie: mij is de verborgenheid geopenbaard (Dan. 2 : 30); de verborgenheid der Drieëenheid; de verborgenheden Gods ; de verborgenheden van Parijs.

2024-07-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verborgenheid

v. verborgenheden (het verborgen zijn; geheimenis, mysterie): de verborgenheden Gods.

2024-07-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verborgenheid

(vər'borgənheit) v (...heden) 1. Eig. het verborgen zijn, inz. (3), geheimzinnigheid, steelsheid. 2. Metn. wat verborgen is, inz. (3), geheim, misterie.

2024-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verborgenheid

v. (-heden), mysterie.