Wat is de betekenis van Verbeterhuis?

2004
2021-04-21
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

verbeterhuis

Verouderde benaming voor een gesticht of tuchthuis voor maatschappelijk ontspoorden en geestelijk gestoorden. Verbeterhuis. Beterhuis. Une maison où l’on met les débauchez, comme aussi ceux qui ont I’esprit troublé, pour les corrige. F. Halma: Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taaien. 1710 Ik (een snol) heb te Brussel een tijd lang...

Lees verder
2002
2021-04-21
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Verbeterhuis

Verbeterhuis - Het verbeterhuis werd in 1718 aan de Lijnbaansgracht bij de Weteringpoort* opgericht. Hier zaten mensen opgesloten die onder curatele waren gesteld vanwege "ongeregeld en ontugtig gedrag". Het diende tevens als krankzinnigengesticht. De voorgevel stond aan de Schans*. Het huis werd in 1833 gesloopt.

1990
2021-04-21
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

verbeterhuis

verbeterhuis - Bepaalde soorten instellingen voor opsluiting en heropvoeding met behulp van dwangarbeid en een strenge discipline. Deze term gebruikt men met name voor dergelijke instellingen die vanaf de zestiende eeuw werden geopend in Europa en koloniaal Amerika. Gebruik 'strafrechtelijke instellingen (instellingen)' als algemene term....

Lees verder
1952
2021-04-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verbeterhuis

s.n., forbetterhûs (it).

1950
2021-04-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verbeterhuis

o. (...zen), (eert.) gevangenis voor correctioneel veroordeelden, huis van correctie.

1916
2021-04-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Verbeterhuis

Verbeterhuis - Volgens art. 511 B. W. kan de rechter een persoon, die uit hoofde van verkwisting onder curateele is gesteld, in een verbeterhuis doen plaatsen, wanneer blijkt, dat zijn eigen veiligheid of de openbare zedelijkheid dit vordert en dat hij door een buitensporig en slecht gedrag voor de samenleving gevaarlijk is. Als verbeterhuis doet k...

Lees verder
1898
2021-04-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERBETERHUIS

VERBETERHUIS - o. (...zen), gevangenis voor correctioneel-veroordeelden, huis van correctie.

1898
2021-04-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Verbeterhuis

zie Gevangenis.