Wat is de betekenis van Verbastering?

1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Verbastering

v. (-en), 1. het verbasteren, ontaarding (fig.); 2. ook verbasterd woord: astrant is een verbastering van assurant; 3. (van planten) verandering van een ras door bastaardering (hybridisatie).

Lees verder
1954
2023-01-28
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Verbastering

Onder v. wordt verstaan de achteruitgang van een cultuurgewas (óf huisdierras) als gevolg van bastaardering met andere cultuurrassen of met wilde verwanten. Ook wanneer de achteruitgang het gevolg is van onvoldoende selectie in een populatie, waardoor minder goede typen de overhand krijgen, wordt wel van v. gesproken.

1952
2023-01-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verbastering

s., forbastering.

1950
2023-01-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Verbastering

v. (-en), 1. het verbasteren, ontaarding; 2. verbasterd woord : astrant is een verbastering van assurant.

Lees verder
1937
2023-01-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verbastering

v. verbasteringen (ontaarding): verbastering der zeden.

1930
2023-01-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

verbastering

v. (-en) ontaarding.