Wat is de betekenis van verbaasd?

2019
2022-05-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verbaasd

verbaasd - Bijwoord 1. als je iets vreemd vindt omdat je het niet verwacht had Verbaasd stond hij naar het afgebroken wiel te kijken. verbaasd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van verbazen

Lees verder
2018
2022-05-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verbaasd

verbaasd - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ver-baasd 1. als je iets vreemd vindt omdat je het niet verwacht had ♢ verbaasd keek hij naar goochelaar Bijvoeglijk naamwoord: ver-baasd ... is verbaasder dan ... ...

Lees verder
1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Verbaasd

bn. en bw. (-er, meer en meest verbaasd), (zeer) verwonderd: verbaasd over iets zijn.

1952
2022-05-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verbaasd

adj. & adv., forheard, forsteld, forbaesd; ergens zeerover zijn, earne net oer út kinne.

1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Verbaasd

bn. bw. (-er, meer en meest—), in de spreekt, het gewone woord voor (zeer) verwonderd: daar sta ik van verbaasd; verbaasd over iets zijn ; iem. verbaasd aankijken; — verwondering uitdrukkend: verbaasde ogen opzetten ; — als tw., (thans w. g.) uitroep van grote verwondering: verbaasd! wat was dat!-, wel verb...

Lees verder
1937
2022-05-21
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verbaasd

bn.; verbaasder, of meer verbaasd, meest verbaasd (erg verwonderd): verbaasd staan over.

1898
2022-05-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERBAASD

VERBAASD - bn. bw. ontsteld, verwonderd: verbaasd over iets zijn; iem. verbaasd aankijken; — tw. uitroep van groote verwondering : verbaasd ! wat was dat ?; wel verbaasd! VERBAASDHEID, v. verwondering, verstomming, ontsteltenis; verbazing.

Lees verder